او یکی از خوشنویسان کهنه کار است اما هر چقدر هم که کهنه کار باشد مگر امکان دارد نستعلیق، ثلث و نسخ را بدون هیچ قلمی روی کاغذ آورد؟ راز کارهای این مرد هنرمند در ناخن انگشت سبابه دست راستش نهفته است.


♥مجله تفریحی کلوپ فان♥ منبع : ♥مجله تفریحی کلوپ فان♥ |هنرمندی با ناخن به جای قلم خوشنویسی
برچسب ها :